Hyr Skurustugan

Hyr Skurustugan

Du kan hyra Skurustugan för utbildning, kurser, föreningsträffar, föräldramöten, styrelsemöten, kommittémöten och fester. Maximalt antal deltagare är 80 personer och åldersgränsen för att hyra Skurustugans lokaler är 30 år.

Tre lokaler finns tillgängliga för uthyrning:

Stora Salen (80 personer)

Gillestugan (25-30 personer)

Konferensen (25-30 personer)

Det finns också möjlighet att hyra hela Skurustugan (samtliga lokaler). De tre lokalerna har tillgång till kök med utrustning, ett på respektive våningsplan. OH-apparat, TV och video kan beställas separat. I Konferensen finns blädderblock, whiteboard och pennor. Information om priser hittar du under 

Vill du boka lokal i Skurustugan så kontaktar du oss på e-post  eller telefon 0708-70 26 70. Hit kan du också vända dig om du har frågor om uthyrningen eller lokalerna.

 

 

Prislista

Hyra heldag/våning

Företag

Övriga (föreningar och privatpersoner

Måndag-Torsdag

1800kr

1100kr

Söndag

1800kr

1100kr

Skuru IK möte

0kr

0kr

Hyra halvdag/våning

Måndag-Torsdag

 1000kr

600kr

Söndag

1000kr

600kr

Hyra kvällstid/våning

Måndag-Torsdag 1500kr 600kr

Hyra övre eller undre våning

Företag och privatpersoner

Föreningar

Skuru IK medlem 

Fredag(och dag före arbetsfri dag)

3500kr

2900kr

2400kr

Lördag(och dag före arbetsfri dag)

3500kr

2900kr

2400kr

Hyra hela Skuru Stugan

Fredag(och dag före arbetsfri dag)

5000kr

3900kr

3000kr

Lördag(och dag före arbetsfri dag)

5000kr

3900kr

3000kr

Övrig information: Extern uthyrning prioriteras före intern uthyrning. Skurumedlem får 30 procents rabatt. Åldersgränsen för att hyra är 30 år. Särskilda överenskommelser kan förekomma vid speciella arrangemang. Med Förening avses ideell förening. Med Skuru IK medlem avses betalande medlem, sedan minst ett år i Skuru IK samt ska ha fyllt 30 år. För att priserna för Skuru IK medlem ska gälla måste medlemmen själv medverka. Hyresgästen ska själv plocka bort eget material, diska och städa.