Medlemsinformation Aktuellt

Aktuellt med anledning av coronaepidemin

 

Uppdaterad 15 januari 2021. Skuru IK följer Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets samt respektive sektions specialidrottsförbunds riktlinjer gällande tävling och träning. Vi följer vidare de lokala restriktioner Nacka kommun  och Stockholms län vidtar och som påverkar vår verksamhet. För information om vad som gäller för din sport, Handboll, Basket eller Simning, gå vidare till respektive sektions webbsida.

 

Kollektiv träning utomhus tillåten

När det gäller kollektiv träning utomhus så är det tillåtet att organisera sådan från och med lördagen den 16 januari enligt beslut av Region Stockholms smittskyddsläkare. En förutsättning är att träningen följer gällande restriktioner – det vill säga att deltagarna kan hålla avstånd till varandra, att det går att undvika trängsel under och i samband med träningen och att deltagare reser till och från träning på ett så smittsäkert sätt som möjligt. 

 

Regionala restriktioner i Stockholms län (2021-01-04)

Den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten kom innan jul och efter det stängde Nacka kommun alla sporthallar och även idrottsytor utomhus. Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten gjorde därefter ett förtydligande som säger att Smittsäker träning utomhus kan fortsätta. 

Folkhälsomyndigheten: Smittsäker träning utomhus kan fortsätta – Riksidrottsförbundet (rf.se)

Dock kom Smittskyddsläkaren i Region Stockholm med en skärpning av detta förtydligande på grund av ansträngd situation på sjukvården i Stockholms län.

Smittskyddsläkaren i Stockholm uppmanar nu att alla invånare i länet ska avstå från all organiserad uteträning fram till och med 24 januari med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar.

Organiserad utomhusträning bör undvikas till slutet av januari – Region Stockholm (sll.se)

Skuru IK följer denna rekommendation i sin helhet. För mer information eller frågor kontakta er sektion eller Sofia Heintz ordförande Skuru IK huvudstyrelse, 0702532022. 

 

Lokala restriktioner i Stockholms län (2020-10-29)

Den 29 oktober kom besked om skärpta restriktioner i bland annat Stockholms län. Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin webbplats:

”För idrotten i dessa regioner gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning.

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Östergötland och Stockholm har även beslutat att allmänna sammankomster och offentligt tillställningar i regionen får arrangeras för maximalt 50 deltagare. Det är därmed inte möjligt för arrangörer inom regionen att öka publikkapaciteten till 300 personer.”

Skuru IK inväntar besked och tolkning från respektive specialförbund och återkommer med information om hur det kommer att påverka våra sektioners verksamheter. 

 

Rekommendationer angående inomhusträning (2020-03-28)

Skuru IK:s huvudstyrelse beslutade den 26 mars att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer angående inomhusträning. Detta innebär att även nu är i största möjliga mån träning utomhus att föredra, men inomhusträning kan vara ett alternativ om FHM:s riktlinjer följs. Hur dessa riktlinjer ska anpassa efter respektive idrott ansvarar sektionsstyrelse för. Detta beslut kan snabbt förändras om FHM kommer med nya rekommendationer.

Huvudstyrelsen Skuru IK

 

Skuru IK ställer in träningarna med anledning av coronaviruset (2020-03-17)

Folhälsomyndigheten och Skolverket rekommenderar att man undviker idrottsundervisning som innebär fysisk kontakt. Det framkom vid myndigheternas gemensamma presskonferens den 17 mars klockan 14.

I konsekvens med detta har Skuru IK beslutat att med omedelbar verkan ställa in samtliga kollektiva träningsaktiviteter som sker inomhus. Beslutet gäller tills vidare. Gemensamma aktiviteter med individuell fysträning för aktiva som är friska kommer att arrangeras utomhus i respektive sektion tills vidare. Mer information om detta kommer via respektive sektion och lagledning.

Huvudstyrelsen Skuru IK

Information från Skuru IK:s huvudstyrelse angående coronaviruset (2020-03-13)

Skuru IK:s huvudstyrelse träffades den 12 mars i ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av coronaviruset och för att fatta beslut om förändringar i verksamheten utifrån Riksidrottsförbundets och specialidrottsförbundens riktlinjer.

Gällande tävlingsverksamheten beslutade styrelsen att Skuru IK:s tre sektioner – basket, handboll och simning – ska följa respektive specialidrottsförbunds beslut och rekommendationer. Gällande såväl basket som handboll har exempelvis seriespelet redan avslutats med omedelbar verkan.

När det gäller träningsverksamheten har Skuru IK beslutat att fortsätta verksamheten som vanligt och enligt den verksamhetsplan som gäller i respektive sektion. Föreningen följer rådande samhällsrekommendation, det vill säga Folkhälsomyndighetens råd till förskolor och skolor samt råd från sjukvården och myndigheter.

Skuru IK:s utgångspunkt är alltså att den som är frisk kan delta i vår verksamhet och träna som vanligt. Ledare, barn- och ungdomar ska vara uppmärksamma på symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska man vara hemma. Uppmaningen att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta gäller alla med symtom på luftvägsinfektion, även då de är lindriga, och oavsett om man befunnit sig i ett i coronadrabbat område utomlands eller inte. Det är viktigt att som ledare och förälder vara uppmärksam på att barn och ungdomar kan vara smittbärare i vad de själva upplever som en vanlig förkylning. God handhygien innan och efter träningar är ett krav i träningsverksamheten.

Styrelsen rekommenderar dialog mellan ledare, aktiva och föräldrar gällande eventuell oro kopplad till smittspridningen och vår verksamhet. Den situation vi upplever nu, en pandemi med samhällsspridning av coronaviruset, förändras snabbt och löpande. Det innebär att fattade beslut snabbt kan ändras. Skuru IK följer utvecklingen och kan med kort varsel fatta nya beslut baserad på information från myndigheter, Riksidrottsförbundet och specialförbunden. Om det fattas ett nationellt beslut att stänga skolorna kommer Skuru IK att ställa in träningsverksamheten.

För mer information hänvisar vi till respektive sektion och dess specialidrottsförbund. Senaste informationen från Skuru IK:s huvudstyrelse publiceras löpande på här.

Huvudstyrelsen Skuru IK