Tankar från Simalltinget

Nacka 29 augusti 2006

Ordförandeord i starten av en ny temin.  

Under helgen som gått, 25-26 augusti, har det varit Simallting i Upplands Väsby. Samtliga klubbar i Stockholmsdistriktet var kallade, alla var dock inte där. Vi representerades vid samtliga pass. På ”tinget” togs en del beslut som även påverkar oss i Skuru sim.

Tävlingskalendern för det kommande tävlingsåret antogs och vi fick återigen förtroendet att arrangera Vårsimiaden 2007.

Något som berör alla föreningar oavsett idrott är tillgången på anläggningar.För det mesta klarar simningen detta bra, visst önskar vi liksom andra klubbar fler och mer bantider, men i stort var alla nöjda, under normala förhållanden. Nu är det inte normala förhållanden som gäller, i alla fall inte i Stockholms kommun. Flertalet av simhallarna i Stockholm börjar bli till åren och behöver renoveras. En plan på detta finns och det innebär att de klubbar som drabbas av stängd anläggning p g a renovering, får flytta runt sina simmare till andra anläggningar som staden har.

I Skuru sim har vi ju sedan renoveringen av Nacka simhall en del erfarenheter av renovering. På mötet lyftes just Skuru sim fram som ett bra exempel på hur man tillsammans med kommunen kan hitta lösningar. Vi fick stor hjälp att överleva och till och med utveckla vår verksamhet under det år som den tillfälliga bassängen i stål stod uppställd vid Nacka Sportcentrum.

Utbildning är något som vi i Skuru sim prioriterar. Våra unga ledare och tränare är mycket intresserade av att gå på olika utbildningar. Vårt samarbete med SISU är mycket givande och bra. Företrädare för förbundet anser också att det är viktigt att klubbarna låter utbilda sina ledare. Då blir man lite besviken när det inte kommer tillräckligt med anmälningar till de olika utbildningsstegen. Till simlärarkandidatutbildningen i september t ex var det endast Skuru som anmält deltagare (3 st), minimum antal deltagare för att köra kursen = 10 st.

Detta leder till att utbildningar ställs in. Detta är inte bra! Vilka signaler skickar det till ungdomar som har anmält sig och som verkligen vill gå utbildning? Här måste klubbarna skärpa till sig och se till så att de utbildningar som är planerade blir av. Utbildning kan man inte få för mycket av!

Svenska Simförbundet har påbörjat ett framtidsarbete för att komma fram till hur simsporten ser ut om ett antal år, hur den fortsatta finansieringen kan ske mm. Man har inventerat ett antal problemområden och genom dialog med föreningarna försöker man nu komma fram med smarta lösningar och förslag.

Hur kommer då svensk simning att se ut i framtiden? Anläggningsfrågan är viktig nu och i framtiden. Att en simförening driver anläggningen sker redan i dag, bl a i Helsingborg. Erfarenheterna är goda och fler lär följa efter. Frågan ställdes om varför det inte finns någon anläggning som enbart är till för simträning, precis som det finns curlingbanor som endast är till för curling och inget annat. Simhallarna blir alltmer badanläggningar för alla och envar. Badar är något som vi inte gör inom simningen.

Framtidens melodi enligt utredningsgruppen inom Svenska Simförbundet, är att följa det goda exemplet Babysimskolor, och överföra denna ”business” till områden som friskvård, hälsa och motion. Inom babysimningen har det uppstått ett antal företag, men även simklubbar, som genom att möta detta behov, i dag tjänar pengar till verksamheten. Även vuxensimning, vattengympa och olika familjeaktiviteter nämndes här som goda inkomstkällor.

Inget är egentligen nytt i och med att dessa idéer framförs. Redan på 70-talet var simhallarna platsen för motion och friskvård. Att detta sedan har tagits över av privata intressenter är något som varken simklubbar eller andra idrotter har kunnat stoppa. Här har faktiskt kommunerna bidragit genom att släppa in företag att driva verksamhet i de kommunala anläggningarna.

Vad som nu verkar stå för dörren är att fler och fler klubbar försöker slå sig in på denna marknad för att tjäna pengar. Här behövs det nog lite eftertänksamhet innan man satsar medlemmarna pengar. Det innebär också möjligheter för klubbarna. Tänk vilken möjlighet för oss i Skuru sim om vi samtidigt som det simtränas i stora basssängen också kan finnas motionssim, vattengympa, styrketräning, massage och solarium i hallen! Det är bara det att vi i så fall behöver en anläggning med ytterligare 4 banor, gym, motionsrum mm. Visst finns det möjligheter men det kommer alltid att vara de lokala förutsättningarna som styr, anläggning, publikunderlag mm.

Positiv fritid är också ett ”gammalt” slagord som nu kanske kan dammas av. En positiv fritid innebär att alla är tillsammans; både barn, unga, vuxna och gamla. Det är något som vi redan har i vår anläggning Nacka simhall. Där blandas simskola, simträning och samvaro på ett trevligt sätt. Det är många som uttrycker detta när de är i simhallen. Att bli trevligt bemött och att veta att barnen tas väl om hand av utbildade ledare är en trygghet.

Att vara med på Simalltinget denna gång var en bekräftelse på att vi jobbar åt rätt håll i vår förening – Skuru sim, men det gav också en del nya idéer till verksamheten, som det nu gäller att utveckla och se vad vi kan göra av dem. Det ska bli kul att få göra det tillsammans med alla goda krafter, alla positiva människor i Skuru sim!

Väl mött i vår trevliga simhall!

Björn-Olof  Söderholm
Ordförande