Nu är både UGP 3 och valet över!  

Ordförandeord 21 september 2006.

Ungdoms Grand Prix tävling nr 3 avgjordes i Nacka simhall helgen 9-10 september.

Förberedelserna till denna tävling finputsades drygt en månad tidigare, då tävlingskommitté och ansvariga träffades på ön Ramsö under trevliga former för att lägga fast organisation och program. Att vi är välorganiserade upplever nog de flesta i vår förening vid det här laget men icke förty, så är det lite pirrigt innan hela organisationen är bemannad och på plats.

Genomförandet av en tävling med 4 simpass och många tävlande underlättas givetvis om funktionärerna kan få avlösning något pass eller åtminstone få gå iväg och sträcka på benen någon gång under tävlingen. Det var många som hörsammade inbjudan att delta som funktionär och de senast utbildade (8 st) funktionärerna fick en bra examensuppgift i samband med tävlingen.

I Nacka har det sedan överskådlig tid tillbaka varit borgerligt styre. Ett styre som för simningens del bl a inneburit hjälp med tillfällig simbassäng vid renoveringen av Nacka simhall, vilket gav många nya simmare, större eget driftansvar, genom anläggningsrådet möjlighet att påverka tidfördelning, verksamhet och utnyttjande av simhallen men också nej till ny simhall, ytterligare höjda taxor och ett utökad ansvar för drift och skötsel, för att kunna hålla simhallen öppen och därmed få mer simtid.

Vi har nu kommit en månad in på höstterminen och verksamheten är i full gång i samtliga grupper. Simskolan har tagit in sin första omgång barn och där jobbas det på med både vattenvana och simteknik. Efter att ha suttit på kanten och följt våra simlärares samarbete med barnen är jag imponerad över deras lugna sätt att vara, deras tålamod och deras övningsförråd som gör att det är idel muntra nunor bland simmarna. Detta gör ni bra!

Lördags- och söndagsgrupperna är också i gång och bassängen formligen kryllar av små simmare dessa båda pass. Mest simmare är det ju som vanligt på lördagarna, alla nybörjare som tar sina första simtag för att sedan simma vidare upp genom grupperna fram till överflyttningen till söndagar.

Som simmarförälder i Skuru sim har man möjlighet att vara delaktig på olika sätt. För att veta lite mer om vad som behöver ordnas, vad som gäller i simhallen vår träningsanläggning, hur träningen är upplagd mm ordnas det föräldrainformation. Information har nu hållits med föräldrarna på lördag och söndag.

Det är en hel liten stab av människor, alla ideellt arbetande, som berättar på vilket sätt man kan hjälpa till att som jour sköta simhallen, fixa kaffebröd till den populära kafeterian eller hur man utbildar sig till funktionär vid simtävling.

Svensk simsport tänker om! Nu ska det satsas på oss vuxna också.

Simningen vill bidra till vuxnas HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. En framtidsgrupp inom Svenska Simförbundet föreslår att simklubbarna i Sverige börjar inrikta sig på att ta en del av friskvårdsmarknaden för att därigenom bl a finansiera ungdomsbredden.

För att klara detta behövs det bantid, anläggningstid och tränare/ledare som klarar denna utmaning. I Skuru sim har vi bra förutsättningar att möta denna friskvårdsinriktning. Vi har visserligen en anläggning byggd 1976 och nyligen renoverad men ej utbyggd , vi har en bra organisation med redan fungerande vuxensimmare, Masters och Paddan.

Vad som behövs är framför allt ytterligare ytor kring och i anslutning till bassängen. Skuru sim har därför tagit ett principbeslut som innebär att vi satsar resurser, finansiellt om så behövs men främst genom nedlagt ideellt arbete, på att utveckla Nacka simhall, så att det i framtiden ska finnas förutsättningar för bra landträning i kombination med simningen. Därigenom kan vi också aktivera fler, såväl ungdomar som vuxna.

På detta sätt får vi också fler vuxna in i verksamheten inte bara som ledare och funktionärer utan också som aktiva deltagare med målet att må bra och ha trevligt tillsammans, hela familjen, något som också stärker klubbkänslan.

Låt oss gemensamt arbeta för att nå detta mål i god tid innan nästa val 2010.

Björn-Olof  Söderholm
Ordförande