Var finns visionen?  

Ordförandeord november 2006

Var finns visionen?
När alla är fullt upptagna med att driva den dagliga verksamheten.
När den dagliga verksamheten bara ökar och ökar.
När tiden för ideellt arbete får tas av den lilla ”fritid” som vi har.
När man funderar på att sluta engagera sig……, men ändå fortsätter.
Då är det bra att det finns visioner!

I dag är verksamheten inom simsektionen större och jag vågar även säga bättre, än den varit någon gång tidigare. Den är det därför att simmare, ledare och tränare, föräldrar och andra skapat den verksamhet vi har i dag. En klubb för både små och stora simmare, en klubb för den som vill satsa på eliten och en klubb för den som vill lära sig olika simsätt och att ha roligt i vattnet.
Kort sagt en klubb för alla!

Vad är då visionen? Vilka mål finns det i klubben? Många av målen handlar om att ha ett visst antal simmare med på ex v Sum-sim (Svenskt Ungdoms Mästerskap), ett annat mål handlar om att så många som möjligt ska lära sig simma i vår populära simskola.

Vi har ”nått i taket” när det gäller att öka antal grupper och simmare. Det finns inte mer simtid, det finns inte så många fler platser i verksamheten och anledningen till det är främst att vår anläggning, Nacka simhall, också har ”nått taket” när det gäller kapacitetsutnyttjandet.

Styrelsens arbete är i dag inriktat på att i en dialog med Nacka kommun utveckla sim- och badverksamheten i Nacka. Därför har vi startat ett projekt inom Skuru sim som har som mål att inför ansvariga politiker och tjänstemän presentera ett förslag på om- och tillbyggnad av simhallen vid Nacka Sportcentrum. Arbetet har just påbörjats men redan i november kommer styrelsen att få en presentation av möjliga alternativ. Dessa avser vi sedan att presentera för Nacka kommun.

Det heter ju ”friskt vågat hälften vunnet”. Ett talesätt som stämmer väl in på hur simsporten har hanterats i Nacka. I samband med renoveringen av simhallen föreslog vi från simklubben att det skulle byggas 2 nya banor till, detta för att få sammanlagt 8 banor. Förslaget avslogs med argumentet , det blir för dyrt. Vi föreslog också en mindre tillbyggnad, där det nuvarande uterummet finns. Detta plockades snabbt bort med argumentet, för dyrt.
Vi såg aldrig några siffror på vad detta skulle ha kostat.

Nu finns det möjligheter att ställa allt detta tillrätta.
Varför ska man då genomföra en rejäl satsning på simhallen?
Jo därför att:

 1. Nackas invånarantal ständigt ökar, 2.000 personer (1:a kvartalet 06).
 2. Vi gränsar till ett av Sveriges snabbast växande områden, Sickla och Hammarby sjöstad.
 3. Ingen annan simhall planeras de närmaste åren i området.
 4. Nackaborna vill bada och simma på hemmaplan.
 5. Anläggningen är populär, främst hos barnfamiljer och på grund av sitt läge, sin tillgänglighet och sitt innehåll. Rent och snyggt för det mesta!
 6. Anläggningen ligger i ett sportcentrum som erbjuder andra aktiviteter samtidigt som man besöker simhallen.
 7. Bra klubbverksamhet som ger ”kunden” ett mervärde.

Vad händer då om en utbyggnad inte sker?
Vi kan få:

 1. Ökad konkurrens mellan olika verksamheter i anläggningen. Risk för att klubbverksamheten begränsas på bekostnad av allmänhet och företag.
 2. Minskad konkurrensmöjlighet gentemot andra verksamheter, privat och kommunal i närområdet = vikande besöksunderlag = minskade intäkter
 3. En anläggning som förfaller
 4. Verksamheten flyttar till mer modern anläggning.
 5. Anläggningen stängs!

Knappt två år efter det att Nacka simhall renoverades är det dags att ta tag i både verksamhet och lokaler. Vad ska vi ha Nacka simhall till? Vilken verksamhet ska finnas i simhallen? Vad ska det kosta att besöka Nacka simhall?

Det behövs ett nytänk för att komma vidare. Här finns plats för idéer. Välkommen att höra av dig till mig på: bjornolof.soderholm@skuruik.siming.se

Även i frågan om att utveckla vår tränings- och tävlingsanläggning, simhallen, gäller det att det ideella arbetet utgör basen och utgångspunkten för vår vision. Vi kommer aldrig att ha råd att ”köpa” konsulter som ska planera och göra jobbet åt oss. Vi måste själva ta initiativ, vilket vi nu gjort med ett projekt för tillbyggnad av simhallen. Det ska bli spännande att följa hur projektet utvecklas.

På den simidrottsliga sidan jobbas det hårt i grupperna med träning och åter träning. Vi har ett ambitiöst gäng simmare som håller god Stockholmsklass i sina olika åldersgrupper. Låt oss i lugn och ro utveckla dessa simmare några år till, så har Skuru sim sina första simmare i ungdomselit. Det är väl något bra att se fram emot, samtidigt som vi flyttar in i en tillbyggd simanläggning med styrke- och landträningsrum, cafeteria/klubbrum, rekreationsdel och studierum/bibliotek/läshörna.

Väl mött tills dess i en förhoppningsvis välstädad, lagom varm och välkomnande simhall nu när mörkret kommer tidigt och vi alla behöver muntras upp.
Ett tips, besök träningsverksamheten, kanske simma själv och få påfyllnad med energi.

Björn-O S