Nyheter  

Orförandeord Januari 2007

Vem sa något om att årstiderna inte fanns kvar och att vi alla har bidragit till att vårt klimat denna vinter är helt unikt och inte liknar något annat i manna minne? Ena dagen gröna gräsmattor, nästa dag skidföre. Det kallar jag klimatförändring!

Nu har vårterminen startat och alla grupper kör för fullt. För full är det verkligen i bassängen i Nacka simhall. Det är så fullt att alla grupper kan inte vara i bassängen utan några måste köra landträning för att sedan växla till simning när det blir plats för simning. Därför känns det särskilt angeläget att vi i styrelsen driver frågan om en tillbyggnad av Nacka simhall. En tillbyggnad som skulle innebära bättre utrymmen för landträning, bättre och smartare lösning med förråd för simmaterial och en möjlighet att få en bättre logistik i simhallen, dvs att inte behöva släpa fram och tillbaka med utrustning och träningshjälpmedel, utan att det finns lättillgängligt nära där man har träningen.

På köpet kan man också få en större läktare med fler sittplatser, en övervåning för ex v gymträning och  en relaxavdelning. Allt öppet för besökande allmänhet och klubbar. Vore inte det något att satsa på? Samtliga sektioner inom Skuru IK stödjer detta initiativ.

Bristen på träningsytor i Nacka Sportcentrum är stor. Fler och fler av Nackas innevånare, inte minst de nyinflyttade (2.500 personer flyttade till Nacka 1:a kv 2006)  vill vara med i vår verksamhet. Våra teknikgrupper på lördagarna går för fullt. Kön tar alltid aldrig slut. Köerna till simskolan i Nacka är så lång så att man har ändrat på reglerna, tackar man nej till ett erbjudande så stryks barnet ur kön och får ställa sig på nytt i kön.

Simskolan, för barn 5-8 år, har fått ”ny kostym”. Nu är det fem nivåer som gäller, från nybörjare till simkunnig 200 m. De föreningar (SIF och Skuru) och övriga aktörer, läs kommunen, som bedriver simskola, har under nästan ett år jobbat fram ett nytt simskolekoncept, i vilket vi deltar som en anordnare med vår lördags och söndags simskola.  När kommunen har kris med personal till simskolan, vänder man sig till oss för vikarie. Vi är glad för detta förtroende!

Nästa nyordning - Fritidsnämnden tar över.
Från och med 1/1 2007 tar Fritidsnämnden över alla uppgifter inom fritidsområdet från områdesnämnderna och föreningsstödsnämnden som då läggs ned. Fritidsnämnden kommer att ansvara för planering för idrotts och fritidsanläggningar, regler för uthyrning av anläggningar, taxor och avgifter, simhallar, fritidsgårdar och föreningsbidrag, stöd till föreningslivet och övriga fritidsfrågor. Chef enheten Teknik och Fritid  är Åsa Engwall. Åsa är redan nu en välkänd person när det gäller idrott och fritid i Nacka. Inom simningen träffar vi Åsa när anläggningsrådet för Nacka simhall möts. Vi önskar Åsa lycka till med de nya arbetsuppgifterna.

Nu får det räcka med nyheter för denna gång!

Skönt att få dra sig tillbaka och njuta av de framgångar som våra simmare gör i tävlingssammanhang. Senast på J-DM i Eriksdalsbadet, 12-14 januari, slogs det många personliga rekord av våra duktiga simmare. Sådant och mycket annat gör att man är stolt att tillhöra Skuru sim. Hoppas du också är det!

Björn-Olof Söderholm
Ordförande