Jag är inspirerad!

Ordförandeord 19 augusti 2007

Jag är tillbaka efter sommarledigheten och jag är inspirerad!

Efter att ha njutit av en lång ledighet med både sol, värme (Turkiet) och regn (Sverige), är det nu hög tid att ta tag i inkomna mail, brev, tidningar och facktidskrifter mm. Läsa och besvara, följa upp och fatta beslut. Det är också dags att tänka simning, även om det i sommar endast har varit ett kort uppehåll mellan slutet på Summer Games (läs mer om framgångarna – reportage på hemsidan) och daglägret i augusti, som sedan snabbt följdes av uppstartslägret i Motala, 17-19 augusti.

Jag kommer precis från att ha hämtat dotter tränare (Emmeli) vid ”lägerbussen” som anlände på utsatt tid i kväll från Motala. När man står där och väntar tillsammans med andra föräldrar och sedan ser simmarna gå till de väntande bilarna för hemtransport och välbehövlig vila, då känner jag att det som vi gör tillsammans i Skuru sim, ungdomar och vuxna tillsammans, är något väldigt bra och positivt. Alla som jag mötte talade gott om Motala lägret. Maten var bra, stugorna likaså och vattnet var denna gång varmt så simmarna behövde inte frysa trots att vädret inte alltid var det bästa.

Låt dig bli inspirerad genom att  engagera dig i dina barns fritid! Genom åren har olika ”slagord” använts för att få barn, ungdomar och vuxna att bli mer aktiva på sin fritid, gärna tillsammans. Mycket ”vatten har runnit under broarna” i kampanj efter kampanj.

Som vuxen blir man lätt rädd när en son/dotter kommer och säger att  de vill sluta med sin idrott. Det är till och med så att årets Riksidrottsmöte tagit upp frågan om hur vi ska få dagens ungdomar att fortsätta med sin idrott genom gymnasieåldern och däröver. I Skuru sim har vi redan med hjälp av Handslagsmedel (projektnamn: aktivt arbete med att behålla idrottande ungdomar i åldrarna 13-17 år), rapporten finns på vår hemsida, jobbat med denna fråga.

Alla kan tillföra något oavsett tidigare erfarenhet och kunnande. Visst är det bra om man är gammal simmare om man ska träna andra men det är inget absolut villkor. Det finns många exempel på att tränare har lyckats med sina grupper utan att vara expert i grenen. Det handlar mycket om hur man är som person och ledare. I Skuru sim har vi lyckan att ha många duktiga tränare. Vi satsar också mycket på att våra tränare är utbildade för den verksamhet som de ska ansvara för.

Vår simskola är ett exempel på hur vi lyckats skapa något unikt och som år efter år inspirerar barn att fortsätta med simning. Det var Ali Hemmati, simskoleansvarig i  många år i föreningen, som skapade uttrycket ”vatten är magiskt”. Magi eller inte men Alis engagemang, brinnande intresse för simning och att leda simskolan på det sätt som han gjorde i många år, känns fortfarande aktuell. Därför var det med stor förtjusning som vi fick se Ali återvända till simhallen efter några års frånvaro, återvända för att inspirera och utbilda våra tekniktränare och simskoleledare i början av augusti. Ali har lovat att återkomma. Om du ser Ali, ta chansen och prata med honom, hans entusiasm smittar och jag lovar dig ett stort utbyte av mötet. Förutom att han är en stor inspiratör, är han också en entreprenör som ser möjligheter i det mesta.

Idrotten måste se in i framtiden läser jag i Ledaren i Svensk Idrott nr 6/2007, av Karin Mattson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Detta gäller inte bara svensk idrott i stort utan det gäller även i vår förening, Skuru sim. Det vi gör eller inte gör i dag kommer simmare och ledare att få ta del av om 5,10, kanske 20 år. I bästa fall då fortfarande som utvecklande, tryggt, framåtsträvande och en förening man har roligt i.

Rom byggdes inte på en dag brukar det ju heta. Det stämmer det tog väl någon vecka eller…? Skämt och sido, det tar tid att bygga upp en stark förening. Vi har kommit en bit på väg och vi står inför nya utmaningar varje vecka, varje månad, varje år. En utmaning kan vara att själva ta över driften av Nacka simhall. Jag har tidigare berättat att sådana diskussioner förs både internt i föreningen och med kommunen. Vad skulle vi i Skuru sim då kunna göra annorlunda än vad som görs idag? Jag tror på att alla förändringar i slutändan leder till något positivt. Man ser saker på olika sätt, gör nya prioriteringar och får kanske chansen att utveckla något man gått och drömt om. Tänk vilken blandning av kunskap och erfarenhet, idéer och eldsjälar som skulle kunna uppstå om vi tillsammans med personalen fick chansen att driva simhallen.

Utmaningen ligger i att inte tappa besökare till den nya simhallen i Värmdö. En fantastiskt fin bad- och rekreationsanläggning, badet som Nacka inte ännu har byggt, med ett brett sortiment av aktiviteter och upplevelser, som givetvis kommer att locka även Nackabor. Utmaningen ligger också  i att utveckla och förändra Nacka simhall till en konkurrenskraftig anläggning som i väntan på en ny anläggning någonstans i Nacka, tills vidare fyller det behov som Nackas föreningar och allmänhet ställer på ett väl fungerande bad.

Det är min förhoppning att du som har barn som simmar i Skuru sim, ska känna dig inspirerad att vara med och påverka riktningen på den resa som vi nu påbörjar in i framtiden. Jag har förmånen att få vara med och leda detta arbete tillsammans med en nyvald styrelse  och er medlemmar. Jag är inspirerad att börja NU.

Björn-Olof Söderholm
Ordförande