Fler idéer behövs!

 

Ordförandeord 30 oktober 2007

Idrotten står inför stora utmaningar, inte bara idrottsligt och resultatmässigt utan också när det gäller att få ekonomin att gå ihop. För Skuru IK:s del har Bingolotto försäljningen halverats och inga nya lotterier har hittills klarat att fylla denna lucka. I simsektionen har vi valt att inte förlita oss på lotteriintäkter utan basen i vår ekonomi består till 99 % av medlems- och träningsavgifter. Lägg därtill någon procent sponsring och projektbidrag av varierande omfattning år till år så har du hela vår intäktssida beskriven.

Vi vet att om vi inte hittar nya intäkter kommer pengarna inte att räcka till, den dag våra simmare ska ut och tävla på SM nivå. För det är ju dit vi vill med vårt arbete. Att ge varje simmare möjligheten att komma så långt det är möjligt och fortfarande representera Skuru sim.

Idrottsverksamhet i dag är en blandning av förening och företag. Det blir vi ständigt påminda om i såväl press som övriga media. Tänkte faktiskt på det när allsvenskan i fotboll avslutades i helgen. Mediebevakningen var ”grym”. Det spekulerades hej vilt om läggmatcher, spelare som var skadade och som inte skulle spela. Spelare som inte spelade i avgörande match för att de då skulle möta det lag som lånat ut dem osv. Spekulationerna var således många och nu en dag efter sista spelomgången vet vi hur det gick, IFK Göteborg tog hem SM guldet. Just i detta ögonblick talas det inte så mycket om de skandaler som drabbade klubben för något år sedan då höga föreningsfunktionärer häktades för ekonomiska brott och spelare anklagades för skattefiffel. Detta är nästa glömt i dag! De som sitter av straffen kan nog ”hålla sig för skratt” även om guldet nu hamnade i Göteborg.

Det ansvar som en styrelse har är egentligen mycket omfattande. Varje styrelsemedlem är personligen ekonomiskt ansvarig för föreningens ekonomi. Detta innebär i sin tur att man måste ha koll på ekonomin, ständigt följa upp den och vidta åtgärder om det går åt fel håll, om kostnaderna är större än intäkterna. I ett aktiebolag är det endast aktiekapitalet som står på spel, därför är det många föreningar som bildar bolag när det börjar handla om stora pengar i verksamheten. Skuru IK har inte bildat bolag för någon del av sin verksamhet – ännu.

Som företag i föreningslivet bör synsättet hos oss som jobbar i förening vara att ”kunden alltid har rätt” oavsett hur mycket fel kunden egentligen har, utifrån den information vi har. Vi vill naturligtvis att alla våra medlemmar, simmare, deltagare, föräldrar och andra i verksamheten ska tycka att det vi gör är bra. Man betalar ju faktiskt för att få vara med i vår förening. Jag kommer ihåg när jag började min föreningsbana (på 70-talet) att ett av de stora problemen man då hade var just att driva in medlems- och deltagaravgifter. I dag har vi inte dessa problem i simsektionen. Det behövs normalt väldigt få påminnelser.

Nåväl hur finansierar vi då vår verksamhet i dag, om fem år, om tio år? En idé som har börjat utvecklas i vår förening är att ta över och driva anläggningar och därigenom få både bidrag och inflytande över anläggningen där det egna laget/egna idrottsgrenen utövas. Kommunen är i stort positiv till alternativ drift, det finns egentligen bara ett problem, nämligen LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Jag tror personligen att det blir svårt att få med de ideella krafterna på hela ”resan” om ett övertagande hela tiden skjuts framåt i tiden. Visst är det många detaljer som behöver tas upp, diskuteras och beslutas om. Men varför inte göra tvärs om, lägg ut verksamheten direkt, lös problemen efter hand som de kommer, hjälps åt med detta, skapa ett positivt samtalsklimat och jobba framåt. Jag är vet att det finns de som vill en förändring, men att det också finns de som inte anser sig kunna lägga mer av sin fritid på simningen och då är det väl bra att andra sköter simhallen.

Om vi ska fortsätta att utvecklas som förening och samtidigt förvalta det vi i dag har uppnått, med en ständigt ökande verksamhet, kunniga ledare som verkligen vill vara delaktiga i simmarnas fritid, och ett positivt gensvar från kommunen, då måste både vi i simsektionen och kommunens politiker och tjänstemän våga göra annorlunda och omvänt. Lägg ut driften av simhallen och ta detaljfrågorna allt efter som de kommer. Jag kan nästan lova att allt det positiva med en ”ny ordning” kommer att göra, att det som vi såg som problem tidigare, har fått minskad betydelse eller ingen alls.

Om du har idéer till hur vi kan få ytterligare intäkter till en ständigt växande verksamhet, hör av dig snarast. Du får själv vara med och inspirera, stötta och utvärdera.

En skön höst önskar

Björn-Olof Söderholm
Ordförande