Årskrönika 2007

 

Ordförandeord 30 december 2007

Vad minns du av året som gått?

Inte mycket kanske du svarar eller just precis det här minns jag därför att… tänker någon. Under 2007 har jag skrivit fem ordförande ord på simsektionens hemsida. Antagligen har mina inlägg och betraktelser varit alldeles för snälla, levt i skymundan eller också har de som läst dem hållit med. Detta kan jag konstatera efter att ha fått mycket lite frågor, respons, skäll eller gnäll över innehållet. Men jag har faktiskt fått en del beröm. Det är roligt att få beröm!

Vad har då utmärkt 2007 utifrån en ordförandes horisont?

Anläggningsfrågan är åter aktuell. Vi har tagit upp samtalen med kommunen för att få till mer bantid och ytor för landträning. Tempot är inte så högt i dessa samtal, det är många faktorer att ta hänsyn till, såväl politiska som föreningsmässiga. Dessutom kompliceras frågan av att stadsdelen Boo med sina 40.000 innevånare saknar bad. Något som olika aktörer försökt få till i mer än 30 år. Senaste idén är att bygga höghus på marken vid gamla Nybacka skolan och låta dem finansiera ett bad, ett bad med inriktning på olika ”extremidrottare” som isklättrare och kanotister men också till för simhopp och dykning med tuber. Den som lever får se. Allt som står i Nacka Värmdö Posten blir inte av.

Samtidigt som vår verksamhet ökar år efter år, så även 2007, minskar bidragen från Bingolotto och andra av Svensk Spels aktiviteter, från vilka svensk idrott får stora summor pengar varje år. Vår moderförening Skuru IK och handbollsektionen är särskilt drabbad av detta tapp. Inom simsektionen har vi valt att inte sälja Bingolotter utan finasierar verksamheten mest med medlems- och träningsavgifter. Träningsavgifterna tvingades vi att höja från årsskiftet, en följd av ökande kostnader och minskade bidrag.

Frågan om hur en ökande efterfrågan på att vara med i det ideella föreningslivet samtidigt som kassakossorna börjat sina, bör bli och är redan en av de stora framtidsfrågorna för ”den svenska modellen” med ideella föreningar. Detta med nya alternativ till finansiering, är något som vi mer och mer börjat tala om i vår förening Skuru IK, samtidigt som jag upplever det som att de övergripande organen inom svensk idrott, distriktförbunden, Riksidrottsförbundet mfl inte har börjat agera utan verkar låta frågan vänta på sin behandling.

Vi behöver fler människor med fler idéer. Vi behöver nå fler människor med våra idéer. Vi behöver få in mer av de värden som svenskt ideellt föreningsliv står för, ledarskapet, förebilderna, empatin och ödmjukheten. Fast å andra sidan, finns dessa värden kvar i föreningslivet eller är de borta och förlorade? När polis bevakningen av fotbollen under en säsong kostar 60 miljoner, då undrar man om det överhuvudtaget ska få spelas fotboll.

Snart är det dags för ny gala i TV. Årets eldsjälar i svensk idrott ska koras. I vår sektion är det inte bara eldsjälar som jobbar och sliter, det är hela brasor av människor som bidrar till stämningen, förebilderna, ledarskapet, empatin och ödmjukheten. Ni är alla  värda all uppskattning och alla utmärkelser som finns.

Bäst i år?

Den fantastiska bredd av simmare som är på gång upp genom träningsgrupperna. Med flera simmande 97:or bland de bästa i Sverige tillsammans med simmare i andra åldersgrupper, kan vi se framåt med tillförsikt när det gäller framgångar i bassängen. Det gäller naturligtvis att fortsätta och jobba på det positiva och kloka sätt som våra tränare gör idag, för då kommer det ännu fler framgångar.

Sämst i år?

Att inte alla föreningar behandlas lika. Att det är helt ok att efter fyra års nedlagd verksamhet komma tillbaka och kräva samma träningstider som för fyra år sedan. Detta trots att tiderna är fullbokade och har använts fullt ut under de fyra åren som gått. Att se politiker och tjänstemän komma till korta när de ställs mot en handikappförening som dessutom har de flesta av sina medlemmar från andra kommuner känns konstigt. Vart tog den lösningsinriktade och trevliga stämningen i anläggningsrådet vägen?

Avslutningsvis vill jag tacka alla simmare, ledare, föräldrar, stödjande medlemmar och sponsorer för ett mycket bra 2007.

Det finns inget som inte pekar mot att 2008 kommer att bli minst lika bra om inte bättre. 97:orna blir ett år äldre och med den tävlingsrutin som de redan har kommer framgångarna att komma snabbt. Andra simmare med siktet inställt på mer framgång är våra Masters simmare. Redan under det gångna året, inte minst på SM, har de visat att Skuru är att räkna med.

Mer kommer säkert under 2008.  

Gott Nytt År!

Björn-Olof Söderholm