Vår i rasande tempo

Ordförandeord 28 april 2008

Det är mycket nu! Våren går i ett rasande tempo, tävlingar och läger avlöser varandra och jag kan konstatera att tid för att njuta av segrar, framgångar och prestationer nästan inte finns.

Att stanna upp, säga att nu räcker det är inte lätt och jag liksom många andra, dras med i det snabba tempo som utmärker vår tid. Alltnog, i denna lilla återkommande betraktelse ska jag ändå försöka få med lite av det där som finns ”runt omkring” och som bara blir när saker och ting rullar på.

När Skolmästerskapet genomfördes i Nacka simhall, 13 april, var det återigen med stor skepsis som vi undrade över antalet deltagare. Skulle det komma några simmare? Frågan ”hängde” kvar i luften även efter morgonpasset när låg- och högstadiet hade simmat. Till eftermiddagspasset med Bästa Fyran fylldes simhallen av föräldrar och simmare. Det blev en rolig eftermiddag för såväl deltagare som funktionärer.

Vårt arrangemang Vårsimiaden 19-20 april samlar många goda funktionärs- och ledarkrafter. Det är mycket som ska organiseras och ordnas. Redan kvällen före tävlingsstart samlas man för att ”bygga om” simhallen med läktare och övertäckning, med kafeteria och tävlingsbyrå. Vi har nu jobbat in en bra organisation för denna tävling och omdömet från simförbundets representanter på plats låter sig gärna upprepas många gånger. Beröm, beröm , beröm! Roligt att själv få vara en del av en så proffsig grupp människor.

I skrivande stund har vi ett gäng simmare (ca 20 st) i Turkiet på träningsläger. Tillsammans med tre ledare är det träning i långbana som gäller men visst ges det tillfälle till andra aktiviteter också. Läger är viktigt i en idrott där mycket av prestationen görs individuellt. Lagbyggandet är också viktigt när det gäller att skapa goda relationerna och samhörighet.

Under våren, sport- och påsklovet, har vi genomfört några mindre dagläger för de yngre simmarna. Det märks ganska snart hur deltagarna kommer samman och hur man lär sig om hur en grupp fungerar och sin egen roll och ansvar.

Vi har många duktiga ungdomar i vår förening. Vi har också många duktiga tränare i vår förening. Vi har dessutom många duktiga och engagerade vuxna i vår förening. Detta faktum gör inte desto mindre viktigt att vi behöver bli fler. En förening som inte klarar att rekrytera nya ledare och tränare får svårt att emot fler aktiva.

Vi sätter målen högt när det gäller att du som förälder ska vara med i verksamheten. Detta gör vi bl a genom att erbjuda olika utbildningar bl a till funktionär. Men också genom att begära olika former av hjälp vid tävlingar och aktiviteter.

Vår halljour är en sådan verksamhet som alla måste hjälpa till med. Den fungera numera bra, mycket tack vare ett stort engagemang från jouransvariga. Att stå i vår kafeteria på tävling eller en lördag eller en söndag, är också en viktig funktion. Kafeteria tillför inte bara pengar till föreningen, det mesta är hembakat, utan den ger besökarna i simhallen tillfälle till en trevlig och avkopplande stund.

Vi har snart kommit till slutet av ett verksamhetsår, 30 april, även om det inte märks så mycket. Ett bokslut ska göras såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Verksamhetsplanen för kommande år ska presentera och antas, viktigt för oss alla. En aktivitet som borde vara obligatorisk för alla medlemmar är att närvara på föreningens årsmöte. I år är det årsmöte den 4 juni kl 19.00. Plats Skurustugan. Det vore trevligt om vi sågs då!

Er ordförande

Björn-Olof Söderholm