Vatten är viktigast

Ordförande ord mars 2009.

Vad är viktigast för att en människa ska överleva? Mat, vatten, dator, TV-spel, godis….?

Ja listan kan göras lång men jag tror att de flesta snabbt inser att det är vatten som är svaret. Vatten behöver vi för att saker ska kunna växa och varje dag ska vi som de levande varelser vi är dricka ett antal liter av denna ädla dryck. Just tillgången till vatten att träna i är målet för den aktion eller kalla det övertalningskampanj, som vi sedan ett antal år till och från bedriver gentemot kommunen.

I dagarna, läs 17 mars, är det åter dags att träffa kommunens representanter och lägga fram vår sak. Vi har tidigare lämnat in ett skissförslag till kommunen, där simsporten prioriteras och där lek och rekreation får stå tillbaka. Det sistnämnda är förknippat med stora kostnader vilket också gör beslutsprocessen mer komplicerad.

För mig som varit med och fört dessa diskussioner under mer än 10 år med kommunens företrädare, är utfallet av pågående samtal en fingervisning om vart vi är på väg de närmaste fem – tio åren när det gäller simsportens utvecklig i Nacka.

När vi diskuterar detta måste vi också ta hänsyn till hur det ser ut i samtliga kommundelar i Nacka. Med ett renoveringsobjekt i Saltsjöbaden, en för liten anläggning på Sickla ön och en helt obefintlig anläggning i Boo, vågar jag påstå att det nu är dags att satsa skattepengar på simsporten i kommunen.

För att politikerna ska kunna ta ett så välgrundat beslut som möjligt, är det viktigt att så mycket fakta som möjligt lyfts fram, att de som ska fatta beslut i frågan får en chans att bilda sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut. Jag tror att svaret finns i hur kommunens politiker tänker i frågor som breddidrott kontra elitidrott, i inställningen till lagidrott och övrig idrott. Hur man värderar simkunnighet kontra tävlingssimning.

Vilket beslut man än tar i frågan om den framtida tillgången på simanläggningar i vår kommun, kommer det att kosta pengar, mycket pengar. Det enda alternativet jag ser där det inte kostar en stor investering, är att behålla nuvarande anläggningar och när de är uttjänta så river man dem.

Man får inte glömma det engagemang som många föräldrar, barn och ungdomar lägger ner på sin idrott. Kanske har vi från simklubbarna varit allt för tystlåtna när frågor om anläggningar i kommunen diskuteras. Behövs det simhallar? Att svaret är ja på denna fråga är vi nog alla överens om, men när vi kommer till vad som ska prioriteras kan vi ha olika uppfattningar. Kommunen vill prioritera simskoleverksamheten, vi vill prioritera all simsport inkl simskolan. Simskola är vår bästa rekryteringsbas!

Säsongen 2009 simmar våra ungdomar i den högsta divisionen i Seriesim. Där möter de simmare från Väsby, Järfälla, Södertälje, Täby och Spårvägen. Klubbar som inger respekt och som tillhör de allra bästa i Sverige. Klubbar med en utvecklad elitverksamhet.

Utifrån nuvarande resurser borde inte Skuru kunna konkurrera med dessa föreningar. Till saken hör att både Polisen och Neptun simmar i division 2. Vi är där tack vare ett långsiktigt arbete som lagts ner av tränare och simmare under många träningspass i Nacka simhall.

Debuten i Seriesimmets högsta division ägde rum lördag 14 mars, platsen var Järfälla.

Hur gick då debuten?

Jo vi kom på sjätte plats endast 5 poäng från fjärdeplatsen. Vi är således inte långt efter de allra bästa klubbarna i Sverige. Alla poäng räknas under hela serien och vi tar med oss både dem och erfarenheterna till nästa tävling. Våra simmare gjorde en bra insats och det är extra spännande att se att våra tjejer hänger med så bra, speciellt i lagkapp där laget kom trea.

Min fråga till kommunens företrädare är kort och gott, hur bra tillåts simningen att vara i Nacka? Vad har vi för stöd för den satsning som vi idag redan kan se resultatet av? Vilket råd ger kommunens företrädare när vi frågar dem i vilken riktning vi ska styra utvecklingen?

De svar vi får när vi träffar kommunens tjänstemän och politiker kommer att få stor betydelse för hur vi ska jobba vidare såväl i styrelse som ute i simgrupper, bland tränare och ledare. När vi har drivit frågan om ytterligare simhall, har vi fått bra kontakter och tillgång till ett nätverk i frågor som handlar om idrottens utveckling i Nacka.

Det fodras bevisligen mycket arbete för att få till en simhall med allt vad det innebär i utformning, teknik och inte minst till vilken kostnad och därför är det viktigt att det finns personer som är beredda att hålla liv i dessa kontakter och nätverk.

Utan vatten inga framgångar!

Björn-Olof S

Ordförande