Framgångar för Skuru

Ordförande ord maj 2009.

Var ska detta sluta? Ja det är just nu en berättigad fråga då framgångarna för Skuru sim bara fortsätter och fortsätter. Senast nu på Jöns Svanberg i Uppsala då en simmare kvalade till SUM-Sim finalen i Malmö i juli. Hur många fler hinner det bli?

Hur ska vi klara av att förvalta allt det fina som just nu pågår nu och i framtiden? Det är en fråga som allt oftare diskuteras i styrelsen. Eftersom jag själv har varit med om hela den period av uppbyggnad (sedan 1989) som nu vi nu har börjat skörda av i form av simmare som tillhör de bästa i sin åldersklass i Sverige, framgångar i seriesimmet, kvalade simmare till SUM-Sim, och allt vad det innebär i mer uppmärksamhet som klubb i simmar Sverige. Ja hur ska vi klara av denna delvis nya situation? Simsektionens ekonomi är i dag stark. Vi klarar att finansiera nuvarande verksamhet mycket tack vare god medlemsuppföljning, samarbetet med kommunen när det gäller simskolan och en bra ekonomisk uppföljning. Många ”strån” dras här till stacken av olika medlemmar. Andra bidrar med sin tid som funktionär eller genom att bemanna kafeterian på helgerna.

Våra duktiga tränare ser till så att varje simmare får en chans till utveckling på egna villkor och där tävlandet mer och mer har blivit ett naturligt inslag i att simma. Visst finns det fortfarande simmare som är avvaktande till att tävla och de är naturligtvis välkomna i verksamheten de också. Det är på tävling som man mäter sig och det är något som man behöver göra då och då. Annars vet man ju inte om träningen ger något!

Att få med så många som 6 simmare och en tränare till distriktets simiadenläger nu senast i Sigtuna är en bedrift samtidigt som det inte är helt oväntat. Vi har i dag simmare som väl kan konkurrera på såväl distrikts- som regionnivå. Frågan är hur de klarar nästa nivå, riksnivån. Ett svar på detta lär vi få när flera av våra simmare når Sum-Sim finalerna. Hittills i år är det fem simmare som är kvalade, en individuellt och ett lag. Vi ska vara stolta över vår fina verksamhet som under så lång tid har byggts upp av ideellt arbetande ledare och funktionärer och som nu är på väg att blomma ut i form av fler framgångar i bassängen.

Min gissning är att vi bara har sett början på en framgångsrik period för simningen i Skuru och för simningen i Nacka. Vi vet att övriga simmar Stockholm har vänt sina blickar till oss och våra simmare. Nu är det viktigt att vi fortsätter och ger de allra bästa förutsättningarna till fortsatt utveckling för simsporten. Något som vi alla måste bidra till såväl inom klubben som tillsammans med kommun och simdistrikt. Vi är bättre rustade denna gång att ta hand om våra allra bästa simmare. Låt oss alla njuta av framgångarna och ta i ännu mer för simsportens utveckling i Nacka.

Till sist en liten påminnelse – du kommer väl till vårt årsmöte fredag 29 maj kl 18.00. Då hyllar vi våra klubbmästare, delar ut styrelsens pris och tränarnas pris samt avslöjar vilka som får årets Sigge stipendium. Korv och dricka serveras. Välkommen du också!

Björn-Olof Söderholm
Ordförande