Verksamhet i full fart

Ordförande ord 4 oktober 2009.

När vi nu har kommit några månader in på höstterminen är dags för mig att lämna ifrån mig några tankar igen. Det finns många glädjeämnen inom sektionen. Vi kan tryggt säga att Skuru sim är etablerade i toppen av ungdomssimningen i Stockholm. I dag söndag 4 oktober vid finalsimningarna i Eriksdalsbadet har vårt seriesimlag visat att man hör hemma i den ytterst ungdomseliten i Stockholm. Skuru sims lag kom på tredje plats efter Täby och Järfälla. Det blev slutligen en fjärdeplats sammanlagt i division 1. Målsättningen för laget var att stanna kvar i division 1, det har man lyckats med. Vid dagens tävlingar kvalificerade sig också en av våra lovande simmare till J-SM.

Den nya styrelsen har varit igång sedan årsmötet i början av juni och vi har haft några möten dels för att lära känna varandra och dels fördela de olika ansvarsområdena mellan styrelse-medlemmarna. En dagkonferens har ägnats åt att revidera sektionens verksamhetsplan. Ett viktigt arbete som ska leda till att det blir lättare att se om vi når våra mål, de sportsliga liksom de administrativa och de sociala. Det är mycket stimulerande att se hur vi i styrelsen får fler och fler nya personer engagerade i styrelsens arbete men också hur det ”gamla gardet” fortsätter att jobba på i sina olika roller. Tala om kontinuitet! Just denna mix av nya och gamla styrelsemedlemmar gör det spännande att vara med och se vart vi når tillsammans.

Det finns många områden att ta tag i. Styrelsen kommer under verksamhetsåret 2009-2010 bl a att prioritera ekonomin, det kommer att kosta mera pengar när vi fortsätter satsa på att våra simmare ska bli bäst i regionen och också nå SM-nivå. Ett annat område som vi prioriterar under verksamhetsåret är anläggningsfrågan. Nacka simhall håller på att ”sprängas” av simmande ungdomar som tränar i vattnet, på land och springer utomhus. I och för sig är det väl bra om de har varierad träning men jag undrar hur många klubbar som skulle tycka att det är ok att styrketräna på ett stenhårt och halt klinkergolv med risk för att både skada sig och andra. Vi har under lång tid fört samtal med ansvariga politiker och tjänstemän. Inget har hänt! Vi har tillskrivit politiker och tjänstemän i ärendet, inget svar! Vi gör nu ett nytt försök att få loss mer simtid och att få till en byggnad i anslutning till Nacka simhall för landträning. Vi saknar personer som kan driva simningens frågor på såväl det politiska planet som bland tjänstemännen. Jag tycker att det är dags att ge simklubbarna, läs Skuru sim, bättre förutsättningar att bedriva sin så viktiga verksamhet och samtidigt därigenom öka förutsättningarna för ännu högre simkunnighet i Nacka kommun.

Vi får många bevis på att våra medlemmar trivs mycket bra i vår sektion. Många lyfter fram det personliga bemötandet som vi alltid försöker ge, oavsett om det är i simskolan, teknikgrupp eller i tävlingsgrupp som simmaren simmar i. Ett positivt och korrekt bemötande är viktigt var vi än befinner oss när vi representerar Skuru.

Under verksamhetskonferensen hann styrelsen kort ta upp frågan: Hur behåller vi den familjära stämningen i verksamhet och simhall när vi både växer antalsmässigt och våra simmare når framgång efter framgång? En viktig fråga som du som är medlem kanske kan bidra med svar på?

Vi fortsätter att utveckla vår hemsida. Där finns i dag funktioner, ex v sammanställningen av klubbrekorden, som en extra service för dig som simmar i Skuru sim. När det gäller Internet och sektionens inställning till detta kommunikationsverktyg, finns det oanade möjligheter i framtiden. Här gäller det att vi tillsammans kommer fram med smarta användningsområden så att It-ansvariga i sektionen har något att jobba med.

En skön höst önskar Björn-O S