Nytt år - Nytt decennium

Ordförandeord januari 2010.

Nytt år, nytt decennium och nya namn på träningsgrupperna. Hoppas du har haft ett bra nyår och att du också har kommit tillbaka i det som vi brukar kalla ”normala gängor” igen. Själv har jag gjort det sedan några veckor tillbaka, alltså kommit igång igen. Nu är det flesta simmarna igång med träningen i sina olika träningsgrupper. Det är endast teknikgrupperna på lördagar som startar träningen senare i januari.

2009 var ett framgångsrikt år för Skuru sim, vi fick vår första SM-kvalade simmare någonsin, Jessica Allberg. Jag är personligen övertygad om att fler kommer att följa henne på kommande JSM och SM. Det brukar heta att långsiktighet lönar sig. I alla fall när det gäller idrottsprestationer. Att ha tålamod, skynda långsamt samt har ett stort mått av uthållighet, kan vara en beskrivning av en simmare men det kan också vara en bild av en tränare. En tränare som tror på sina simmare och som långsamt men säkert ” bygger upp” både enskilda idrottare men också lag. Precis så sade Rolf Andersson vår huvudtränare, när jag träffade honom första gången och bad honom om en personlig varudeklaration över hur han såg på simmare och simning. Det känns som att 2010 är året då det är dags att skörda det som är sått under så många år och så många träningspass. Jag ser fram emot att Skuru simmare placerar Nacka på simningens karta för lång tid framåt.

Simskolan, vår bästa rekryteringsbas yttrade ansvarig på senaste styrelsemötet. Javisst stämmer det! Det görs ett fantastiskt arbete av våra simlärare, här lägger man grunden till såväl vattenvana som fortsatt simintresse. Självklart ska vi låta alla som vill, fortsätta att simma i vår förening, det är vår ambition. Det är bara ett litet litet problem med detta, nämligen att utrymmena i simhallen inte räcker till. Gränsen mellan trivsel och otrivsel kommer allt närmare varandra. Jag brukar i mina ordförandeord nämna vårt fina samarbete med kommunens personal, det är vi tacksamma för. Dock märker man allt oftare att trängsel och bristande logistik tär på både tränare, badpersonal och simmare. Nacka simhall byggdes 1976, renoverades 2005 och fungerar sedan dess som huvudanläggning för snart 100 000 innevånare. Börjar det inte bli dags att sätta igång projekteringen av ett nytt badhus i Nacka oavsett i vilken kommundel det placeras? Jag tycker att Nackas innevånare är lite ”svältfödda” på vad ett fint badhus kan föra med sig med både hälsofrämjande aktiviteter och rent idrottsligt. Vilket politiskt parti, förutom Nacka listan, vågar driva frågan om ett nytt badhus i Nacka? Föreningslivet får ofta lita till sponsring, gåvor, lotterier och medlemsintäkter. Visserligen bygger kommunen kommunala anläggningar, läs idrottshallar, men man vågare helt enkelt inte ta något beslut i simhallsfrågan. Det ser återigen ut att bli en valfråga vilket det var för fyra år sedan också.

Styrelsen håller som bäst på att ta fram några grundläggande dokument där sektionens policy och handlingsplan finns beskrivna i olika frågor. Dessa är hur vi arbetar mot mobbing, hur vi agerar vid en kris. En kris som kan drabba aktiva, tränare, ledare och föräldrar. Genom att jobba fram dessa dokument vill styrelsen peka på hur viktigt det är att alla som leder eller deltar i simsektionens verksamhet ska känna till vad som står i dessa dokument. Självklart ska dessa dokument ut på vår fina hemsida. Där ska du alltid kunna hitta en uppdaterad version av vad som gäller vid olika situationer. Tänk på att det sker underverk varje dag, varför skulle det då inte vara möjligt att simsporten får mer resurser i form av en ny träningsanläggning under decenniet som börjar med 2010.

Björn-Olof Söderholm