Ordförande har ordet


Helena Nordegren heter jag som tog över rollen som ordförande i juni och sedan dess har jag tillsammans med styrelsen arbetat med att skapa en hållbar organisation för att kunna fortsätta utveckla klubben. Vi är en ideell organisation och allt övrigt arbete sker på oavlönad frivilligbasis, förutom ersättning till alla tränare. Klubben leds av styrelsen på 11 personer som, tillsammans med klubbens tränare, också är aktiva i klubbens dagliga arbete.

För att öka möjligheterna för fler att engagera sig har vi skapat ett antal arbetsgrupper. Vi vet att det finns ett stort intresse och bred kompetens bland många av medlemmarna och deras föräldrar. Det finns en vilja att bidra till att vi fortsätter att vara en framgångsrik förening som kan ge dagens simmare en positiv utveckling samtidigt som vi bygger en organisation som kan ta emot nya simmare. Simmare som i framtiden kan representera Skuru i SM, EM och OS och som också vet att simning är en fantastisk sport med kamratskap även om man inte vill elitsatsa.

Idag finns följande grupper och gruppansvariga:

- Tävlingar/läger –Bodhan Pavlu, Mattias Croneborg och Pär Dahlstedt
- Material - Ansvarig sökes
- Café och hallvärdskap - Ansvarig sökes
- Simskola – Åsa Blom
- Sponsorer – Helena Nordegren
- Föräldrasamverkan – Jeanette Lyrberg
- Funktionärer – Mikael Gustavsson
- Ekonomi – Michael Kimander
- Kommunikation – Olle Bååthe
- Utbildning- och personal – Marita Bergendahl

Att vara ansvarig för en grupp innebär att man ska vara samordnare, inte att man ska utföra allt arbete själv. Som stöd arbetar vi fram beskrivningar som visar:

- Gruppens ansvar
- Vilka grupper/roller samverkar gruppen med och vid vilka tillfällen
- Vilka mallar/rutiner/stöd finns att tillgå
- Information som gruppen ansvara för

Vill du medverka i någon av dessa grupper? Vi tror att grupperna bör bemannas med 4-6 personer. Det finns stöd i form av "gamla" rutinerade personer och mallar/rutiner. Förhoppningsvis bör det inte krävas mer än 8-12 timmar per person och termin. Dessutom kan vi få det riktigt kul ihop.

Är du intresserade hör gärna av er till Marita Bergendahl;
marita.bergendahl@telia.com eller på mobil 0709950058.

Vi söker också sponsorer och alla som vill vara med att bidra kan kontakta mig på helena.nordegren@simning.skuruik.se.

Stort tack till alla aktiva, föräldrar, funktionärer, hallvärdar, tränare och alla andra som sett till att det har fungerat i höst.

Speciellt tack till de föräldrar som redan räckt upp handen och vill vara med att skapa en hållbar förening och till våra nya sponsorer, Ellénius Buss, Laserdome Stockholm & Scila.

Helena Nordegren

Ordförande Skuru IK Simning