Ordförandeord Juli 2013

Vilka simmare!

Det är med stor tillförsikt som jag tagit över ordförandeklubban i Skurus simsektion. Aldrig har väl klubben rönt så många framgångar som under det senaste verksamhetsåret. Det är otroligt glädjande att se att en liten klubb som Skuru kan få fram så många bra simmare. Det är frukten av en bra och fungerande verksamhet, med hög kvalitet på träningen redan från unga år. Här gäller det att vi förädlar våra äldre talanger och samtidigt har fortsatt fokus på de yngre simmarna så att vi om 5-6 år har möjlighet till en lika bred topp som vi har idag.

Under året som gått har de nybildade arbetsgrupperna börjat ta form och det börjar se riktigt bra ut. Allt blir inte perfekt från start men med lite envishet och kontinuerliga förbättringar kommer deras arbete att flyta allt bättre framöver. Tack vare arbetsgrupperna kommer vi att få en jämnare arbetsbelastning genom att fler bli delaktiga i klubben som därigenom ges möjlighet att bidra till dess utveckling. Vi i styrelsen har för avsikt att lägga in en kick-off i början av hösten för tränare, arbetsgrupper och styrelse där vi träffas och går igenom arbetet för det kommande året. Vi söker kontinuerligt föräldrar som vill hjälpa till så tveka inte att skicka ett mail eller kontakta oss i klubben.

Allt är dock inte ljust på sommarhimlen. Tillgången på bantider i Nackas simhallar är under all kritik. Det kommande året blir tyvärr inte bättre i det avseendet. Det enda vi i klubben kan göra är att försöka utnyttja de tider vi får optimalt samt försöka hyra in oss på andra simhallar i närområdet. I höst ska vi tillsammans med övriga simklubbar i Nacka diskutera med kommunen hur framtida fördelningar ska ske, men det som verkligen behövs är fler simbassänger. Här behöver vi all hjälp vi kan få att påverka våra politiker i Nacka! Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla tränare, funktionärer, arbetsgrupper, styrelsemedlemmar, föräldrar och inte minst simmare för all tid ni har lagt ner och med hopp om att ni fortsätter vara en del av Skuru IK i framtiden.

Trevlig sommar!

Michael Almgren
Ordförande Skuru IK Simning