UTBILDNING

 • Tränarutbildningar

 • Funktionärsutbildningar

Utbildningsansvarig:

Tränarutbildningar

Bästa tränare!

Från och med 1 januari 2013 har simningen en ny uppbyggnad i tre nivåer där de övre två nivåerna är indelade i tre inriktningar - barn, ungdom och junior/senior.:

 • Simlinjeassisten

 • Simlinjeinstruktör

 • Licensierad simtränare

Om du vill anmäla dig till en utbildning gå in på Stockholms simförbunds utbildningskalender för 2015  
eller för Plattformen gå in på SISUs hemsida och skriv in ”Plattformen” i fältet ”sök på utbildningstitel”.

För betalning, ange att Skuru IK Simning ska faktureras. Skuru IK Simning, Box 4013, 131 04 Nacka.

 

Vill du läsa mera om utbildningarna går du in på länken "utbildningar" under Svenska simförbundet.

Steg 1 - Simlinjeassistent (SA) är en gemensam grundutbildning oavsett vilken inriktning du senare kommer att välja. Efter utbildningen ska du kunna verka som assisterande ledare på alla nivåer och inriktningar.

Utbildningen består av tre moduler:

 • Simlinjeassistent 1 20 tim

 • Simlinjeassistent 2 20 tim

 • Plattformen 20 tim som är en idrottsgemensam barn- och ungdomsledarutbildning arrangerad av SISU-distrikten

De tre modulerna är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning.

För att gå Simlinjeassistent ska du:

 • Fylla lägst 15 år det år du går Plattformen

 • Fylla lägst 16 år det år du går SA1 och SA2

 • Ha giltig HLR-utbildning

Steg 1 motsvarar någon av kurserna; teknikskoleinstruktör, simlärarkandidat eller Ungdomsträning 9-13 år

 

Steg 2 - Simlinjeinstruktör (SI)  - Efter utbildningen ska du kunna vara ansvarig ledare för gruppverksamhet inom vald inriktning. Simlinjeinstruktör (SI) finns i tre inriktningar:

 • Simlinjeinstruktör 2-8 år - Denna del vänder sig till första hand icke simkunniga barn eller de som precis lärt sig simma(Babysim,simskola,tekniksim). Denna motsvarar den tidigare utbildningen simlärare.

 • Simlinjeinstruktör 7-13 år - Vänder sig till tränare med barn i teknik och tävlingsgrupper där fokus på teknikinlärnng i de fyra simsätten ligger (tekniksim,tävlingsgrupp,elitgrupper). Motsvaras ej av någon tidigare utbildning. 

 • Simlinjeinstruktör 12-17 år - Vänder sig till tränare med elitgrupper och simmare i Sum-SIM åldrar. Denna motsvarar den tidigare utbildningen Ungdomstränare 13-16 år.

Varje inriktning av SI innehåller 3 moduler x 20 tim. Dessa läses som en sammanhållen kurs om totalt 60 tim. 

För att gå Simlinjeinstruktör ska du:

 • Fylla lägst 18 år det år du går utbildningen

 • Ha giltig HLR-utbildning

 • Ha gått steg ett eller någon av kurserna: teknikskoleinstruktör, simlärarkandidat eller Ungdomsträning 9-13 år

 

Steg 3 - licensierade simlärare/tränare

Licensierad simlärare/simtränare är tredje steget i SSF:s simtränarutbildning. Licens kan erhållas för tre inriktningar. I bilden nedan framgår av pilarna från de gula rutorna till de röda vilken av de av simlinjeinstruktörs utbildningarna du måste ha gått innan.

• Barn
• Ungdom
 Junior/senior

Utbildningen innehåller totalt 60 tim där en del kommer utgöras av valbara kurser. Denna utbildning arrangeras av SSF centralt.

 

 

Din nästa utbildning.

Du som:

 • inte gått någon utbildning innan, anmäl dig till plattformen.

 • gått plattformen, anmäl dig till simlinjeassistent 1 därefter 2

 • gått teknikskoleinstruktör, anmäl dig till simlinjeinstruktör 7-13 år

 • gått simlärarkandidat, anmäl dig till simlinjeinstruktör 2-8 år

 • gått ungdomsträning 9-13 år, anmäl dig till somlinjeinstruktör 7-13 år eller 12-17 år

 • gått simlärare, anmäl dig till licenciserad simpedagog barn

 • ungdomträning 13-16 är. anmäl dig till licencierad simtränare ungdom eller junior/senior

 • juniortränarutbildning är färdig utbildad då den räknas som licencierad simtränare junior/senior

Nedan ser du vad din gamla utbildning översätts till:

DU SOM ÄR/HAR GÅTT     

VALIDERAS SOM

NÄSTA STEG

Teknikskoleinstruktör            

Simlinjeassistent                       

Simlinjeinstruktör 7-13 år                                                                           

Simlärarkandidat      

Simlinjeassistent     

Simlinjeinstruktör 2-8 år

Ungdomsträning 9-13 år

Simlinjeassistent

Simlinjeinstruktör
7-13 år eller 12-17 år

Simlärare

Simlinjeinstruktör 2-8 år

Licensierad simpedagog barn                         

Ungdomsträning 13-16 år

Simlinjeinstruktör 12-17 år

Licensierad simtränare ungdom eller junior/senior

Juniortränarutbildning

Licensierad simtränare junior/senior 

 

 

HLR
HLR är obligatorisk kunskap för alla tränare och är ett förkunskapskrav för steg 1, SA HLR-utbildning bör varje simtränare och simlärare gå igenom regelbundet (2års intervaller) för att upprätthålla sina kunskaper. 


 

Funktionärsutbildning

För att arrangera en simtävling, som t.ex. Skuruplasket/Utmanaren behövs en hel del funktionärer.

Eftersom det hela tiden sker omsättning på funktionärer behöver Skuru ständigt fylla på med nya krafter. Och det är här du kan hjälpa till. Men för att du som förälder/medlem skall kunna vara behjälplig som funktionär vid dessa tillfällen krävs en utbildning.

Så passa på att gå utbildningen, samtidigt som du engagerar dig och bidrar i klubbens arbete, även lär dig mer om simningens ädla konst och lär känna oss i Skuru IK Simning.

Ny Funktionärskurs i april 2016: Inbjudan

 

 

Senast uppdaterad: 2016-02-12