Styrelsen

Styrelse 2019/20


Christer Bang (Ordförande)

Kenneth Wadling (Ekonomi)

Jack Sjölund (Ledamot)

Lena Jansson (Ledamot)

Barbro Carlsson (Handboll)

Johan Allmér (Basket)

Sofia Heinz (Simning)

Jonas Johansson (Suppleant Handboll)

Max Williams (Suppleant Basket)

Anders Björkdahl (Suppleant)

Caroline Brattnäs (Adjungerad, kansli)


Kontakta styrelsen på 


Revisorer:

Öhrlings PWC (Johan Rönnkvist)

Marianne Flink

Kjell Fagerqvist (revisorssuppleant)


Valberedning:

Jürgen Elsnitz (Basket),

Rolf Johansson (Handboll),

Lina Hallenborg (Simning),  

Kersti Sundbro (Volontärerna),


Hedersordförande:

Kurt Johles

Stig Säflund