Styrelsen

Styrelse 2020/21


Sofia Heintz (ordförande)

Elin Lind (ekonomi)

Jack Sjölund (ledamot)

Orvar Parling (ledamot)

Henry Mårtensson (Basket)

Jonas Johansson (Handboll)

Madelene Öhrman (Simning)

Johan Almér (personlig ersättare Basket)

Paul Gergel (personlig ersättare Handboll)

Lina Hallenborg (personlig ersättare Simning)

Caroline Brattnäs (adjungerad, kansli)

Kontakta styrelsen på 

 

Revisorer:

Öhrlings PWC (Johan Rönnkvist)

Marianne Flink

Anders Björkdahl (revisorssuppleant)

 

Valberedning:

Kersti Sundbro (Volontärerna) |

Jürgen Elsnitz (Basket) |

Barbro Carlsson (Handboll) |

Sara Brännström (Simning) |

Hedersordförande:

Kurt Johles

Stig Säflund