Uthyrningsregler

Skuru IK - en idrottsklubb

Uthyrningsregler

Skurustugan uthyres för utbildning, kurser, föreningsträffar, föräldramöten, styrelsemöten, kommittémöten och fester. Maximalt antal deltagare är 80 personer och åldersgränsen för att hyra Skurustugans lokaler är 30 år. Hyrestagaren måste själv delta i aktiviteten.

Lokaler

Tre lokaler finns att tillgå för extern uthyrning:

Stora Salen (max 80 personer)

Gillestugan (25-30 personer)

Konferensen (25-30 personer)

Om hyrestagaren upptäcker något som är trasigt eller behöver kompletteras, noteras det på blankett som tillhandahålls av Skuru IK:s kansli i samband med uthyrningen. Hyrestagaren ska se till att dörrar är låsta, fönster stängda och lyset släckt efter avslutad uthyrning.

Utrustning

De tre lokalerna har tillgång till kök med utrustning, ett på respektive våningsplan. Utrustning ska återställas på exakt angiven plats (där den togs). Skadad utrustning ska ersättas.

Öppna spisarna

Det är absolut eldningsförbud i öppna spisarna.

Möblering

Hyrestagaren ansvarar själv för önskad möblering av befintlig utrustning. Hyrestagaren ansvarar för att att möbler ställs tillbaka enligt planskissen för respektive lokal (Stora Salen, Gillestugan och Konferensen). Om möbler eller annan utrustning flyttas mellan våningsplanen, t.ex. stolar, tallrikar eller bestick, ska dessa återställas till platsen där de togs.

Städning

Det åligger hyrestagaren att städa lokalerna och våttorka golven innan återlämning sker. Städning ska utföras direkt efter avslutad förhyrning. Disken ska plockas undan. Om diskmaskinen används så ska den slås på och om möjligt även tömmas. Sopkärl töms i soptunna på parkeringen. Om det inte finns plats i soptunnan så ska soporna tas med av hyrestagaren för att undvika problem med råttor och skator som ge sig på överfulla soptunnor.

Nycklar

Nycklar hämtas på Skuru IK:s kansli tidigast 2 dagar före uthyrning efter överenskommelse. Borttappad nyckel ersätts med 500kr nyckel. Återlämning av nyckel sker efter överenskommelse. Vid utkvittering av nyckel tas en deposition på 1000 kr ut, som går bra att swisha. Depositionen återfås efter godkänd besiktning av städning och eventuella skador.

Betalning

För att denna bokning ska vara giltig ska en bokningsavgift på 2000 kr inbetalas. Bokningsavgiften sätts in på Skuru IK:s bankgiro senast 14 dagar efter att lokal bokats. Bokningsavgiften dras sedan av mot lokalhyran. Resterande belopp av hyran sätts in på bankgiro 887-9066 senast 14 dagar innan hyresdatum.

Övrigt

Marschaller utanför entréerna får inte placeras så nära huset att stearin kan stänka på fasader eller dörrar.

Musiken ska vara avstängd kl 01.00.