Styrelsen

Styrelse 2022/23

Johanna Magnusson (ordförande)

Jürgen Elsnitz (ekonomi)

Michael Wising (ledamot)

Patrick Cordner (Basket)

Jonas Johansson (Handboll)

Anders Westlund (Simning)

Caroline Brattnäs (adjungerad, kansli)

Kontakta styrelsen på 

 

Revisorer:

Öhrlings PWC (Johan Rönnkvist)

Marianne Flink

 

Valberedning:

Sofia Hansdotter (sammankallande) | 

Anna Levin (Basket) |

Maria Bang |

Tobias Lundquist |


Hedersordförande:

Kurt Johles

Stig Säflund