Styrelsen

Styrelse 2021/22

 

Sofia Heintz (ordförande)

Elin Lind (ekonomi)

Jack Sjölund (ledamot)

Orvar Parling (ledamot)

Henry Mårtensson (Basket)

Jonas Johansson (Handboll)

Tobias Lundquist (Simning)

Johan Almér (personlig ersättare Basket)

Paul Gergel (personlig ersättare Handboll)

Lina Hallenborg (personlig ersättare Simning)

Caroline Brattnäs (adjungerad, kansli)

 

Kontakta styrelsen på 

 

Revisorer:

Öhrlings PWC (Johan Rönnkvist)

Marianne Flink

Anders Björkdahl (revisorssuppleant)

 

Valberedning:

Jürgen Elsnitz (Basket) |

Thomas Pörtfors (Handboll) |

Sara Brännström (Simning) |

 

Hedersordförande:

Kurt Johles

Stig Säflund