Våra dokument

Skuru IK har flera olika dokument som styr hur verksamheten i föreningen ska bedrivas. Flertalet styrdokument är framtagna inom respektive sektion men vi har också flera gemensamma. 

Jämlikhetspolicy för Skuru IK

Plan mot mobbing Skuru IK 

Krisplan Skuru IK