Volontärerna

Skuru IK - en idrottsklubb

Volontärerna

Skuru IK Volontärer bildades i slutet på 1990-talet när en arbetsgrupp fick några uppdrag från Bygg-Ole att kuvertera riktad reklam till Bygg-Oles´s kortkunder. Några andra uppdrag förekom också. Det samlades veteraner från Skuru IK:s verksamhet inom hockey och handboll huvudsakligen för dessa uppdrag.

När Skuru IK sedan förvärvade Skurustugan blev veteranerna senare volontärerna med ett särskilt uppdrag att hjälpa till med underhåll, såväl yttre som inre, och jourverksamheten startades.

När handbollsektionen fick möjlighet att sälja julgranar vid ICA Maxi och önskemålet var att göra detta redan från tidig förmiddag till sen kväll kunde volontärerna bli den resurs som krävdes för att klara öppethållandet under dagtid liksom underhåll av allt material till julgransförsäljningen. Ställningar skulle byggas, yxor slipas och huggkubbar underhållas.

Stommen vid bildandet för över tjugo år sedan finns kvar även om fler tillkommit och några har försvunnit. Detta innebär att medelåldern har ökat vilket försvårar inte minst julgransförsäljningen men även jourverksamheten. Denna viktiga grupp behöver därför förstärkas och nyrekryteringen är viktig framöver.

Är du intresserad av att vara med i Volontärerna eller har frågor om verksamheten? Ta kontakt med Kjell
Fagerqvist på telefon 070-6205831 eller via mail.