Stadgar

Stadgar

Skuru Idrottsklubb bildades 1922 och är en ideell förening med hemort i Nacka kommun. Stadgarna fastställdes senast vid årsmötet den 9 juni 2020 och baseras på Riksidrottsförbundets stadgemall för idrottsföreningar (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, uppdaterad efter RF-stämman 2015 och reviderad av Riksidrottsstyrelsen den 22 augusti 2018). Nedan kan du ladda ner stadgarna som pdf.

Skuru IK stadgar